Skoči na vsebino

IZREDNI OBČNI ZBOR 2021

Drage članice in dragi člani!

Vljudno vas vabimo na izredni občni zbor Kluba vrhniških študentov, ki bo potekal dne 27.5.2021 preko videokonference (ZOOM) od 17:00 ure dalje.

Izredni občni zbor 27.5.2021

Razpis izrednega občnega zbora in volitev svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.

Na podlagi 52. člena Statuta KVŠ in Volilnega pravilnika KVŠ in sklepom št. 2. Upravnega odbora KVŠ dne 3.5.2021: »UO KVŠ sklicuje 1. izredni občni zbor KVŠ 2021 in razpisuje volitve za mesta svetnika Sveta Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS dne 27.5.2021 ob 17:00 uri.«

I. Razpisujemo kandidacijski postopek za:

Eno (1) mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS.

Na razpisano mesto lahko kandidirajo člani KVŠ s potrjenim statusom študenta za tekoče študijsko leto (2020/21) in ki imajo hkrati stalno prebivališče v UE Vrhnika.

Kandidatura mora vsebovati:

 1. Ime in priimek,
 2. Datum in kraj rojstva,
 3. Naslov stalnega prebivališča,
 4. Originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto (2020/21),
 5. Navedbo mesta na katerega član kandidira
 6. Izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka
 7. Kontaktne podatke (GSM številka in e-mail naslov)
 8. Lastnoročni podpis

II. Razpisujemo kandidacijski postopek za:

Eno (1) mesto svetnika Sveta ŠOLS.

Na razpisano mesto lahko kandidirajo člani KVŠ s potrjenim statusom študenta za tekoče študijsko leto (2020/21) in ki imajo hkrati stalno prebivališče v UE Vrhnika.

Kandidatura mora vsebovati:

 1. Ime in priimek,
 2. Datum in kraj rojstva,
 3. Naslov stalnega prebivališča,
 4. Originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto (2020/21),
 5. Navedbo mesta na katerega član kandidira
 6. Izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka
 7. Kontaktne podatke (GSM številka in e-mail naslov)
 8. Lastnoročni podpis

Prispele kandidature bo zbrala volilna komisija.

Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Klub vrhniških študentov, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika s pripisom ZA VOLILNO KOMISIJO, ali pa, glede na Volilni pravilnik KVŠ, osebno v klubu.

Rok za oddajo kandidatur je 13.5.2021.

III. Razpisujemo volitve za svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS dne 27.5.2021 ob 17:00, ki bodo potekale preko videokonference (ZOOM) za:

Eno (1) mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS.

Eno (1) mesto za svetnika Sveta ŠOLS.

Volijo lahko člani KVŠ, ki imajo potrjen status študenta za tekoče študijsko leto (2020/21) in ki imajo hkrati stalno prebivališče znotraj UE Vrhnika.

Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Izvolite delovnega predsedstva izrednega občnega zbora
 3. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora
 4. Predstavitev kandidatov za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS
 5. Volitve za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS
 6. Razno

Datum, ura in kraj volitev: sreda 27.5.2021 ob 17:00 uri preko videokonference (ZOOM).

Priloge k občnemu zboru vam bomo posredovali naknadno.


Vrhnika, 4.5.2021

Skip to content