Skoči na vsebino

KO BOM VELIK BOM KVŠ-JEVC/ZAKON 2022

V Klubu vrhniških študentov tudi letos organiziramo projekt s socialno vsebino, in sicer gre za projekt Ko bom velik bom KVŠ-jevc/ZAKON! V sklopu tega bomo osmim (8) mladim študentskim družinam podelili bone za otroško trgovino Baby Center in trgovino Tušdrogerijo na Vrhniki, in sicer v skupni vrednosti 100€, dodali pa bomo tudi praktično darilo ali dve. 

Na razpis se lahko prijavi mamica ali očka z veljavnim statusom študenta in potrjenim članstvom v Klubu vrhniških študentov za tekoče študijsko leto (članstvo je potrebno podaljšati vsako leto). S projektom želimo vsaj malo razbremeniti študentske starše in olajšati začetek starševske poti mladim družinicam. 

Razpis uradno traja od 4. do 23. marca 2022 in se zaključi s podelitvijo bonov in praktičnih darilc (predaja se bo odvila pred Klubom vrhniških študentov na Tržaški cesti 11). Točne informacije boste prijavljeni starši prejeli po elektronski pošti. 

POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS: 

  •  Prijavljen starš, študent ali študentka (s študentskim statusom in nezaposleni), mora izpolnjevati pogoje članstva v Klubu vrhniških študentov za študijsko leto 2021/22 (če še nisi podaljšal-/a članstva za tekoče študijsko leto, nam skupaj s prijavo pošlji še originalno potrdilo o šolanju za študijsko leto 2021/22, izpolnjeno pristopno izjavo (http://kvs-klub.si/postani-clan/); 
  •  Starš mora imeti stalno prebivališče v UE Vrhnika (občina Vrhnika, občina Borovnica in občina Log – Dragomer) ;izredni-/a študent-/ka mora priložiti izjavo, da ni zaposlen-/a oz. da ni iskalec zaposlitve, ki jo pridobi na Zavodu za zaposlovanje;
  •  Starš lahko prijavi otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2017 dalje. Ena prijava lahko vsebuje vlogo za enega otroka. V primeru dvojčkov oz. dveh otrok je potrebno poslati dve prijavi.
  •  V primeru, da se oba starša prijavita na razpis, se nagrado izda le enemu izmed njiju. Nagrado namreč podarjamo na posameznega otroka, razen v primeru, da prijavljate dvojčka, v katerem se podari dva bona. V primeru, da prijavljate dva otroka različne starosti, se obravnava samo prijava za mlajšega otroka.
  • V primeru nizkega števila prijav bomo obravnavali tudi več prijavljenih otrok  iz iste družine

PRIJAVA:

1. OBRAZEC ZA PRIJAVO NA RAZPIS

2. K prijavi dodajte tudi kopijo izpiska iz rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, ki ga je izdal ginekolog, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda, zadostuje tudi kopija iz materinske knjižice) 

3. Prijava mora po priporočeni pošti prispeti najkasneje do torka, 22.3.2022, na naslov: 

Klub vrhniških študentov
Tržaška cesta 11
1360 Vrhnika
S pripisom: Ko bom velik bom ZAKON 2022

Dokumentacijo nam lahko prinesete tudi osebno na uradne ure (vsak ponedeljek med 17:00 in 20:00 uro) v Klub vrhniških študentov, Tržaška cesta 11, Vrhnika, najkasneje do torka, 22.3.2022. Vso dokumentacijo prinesite v kuverti, na kateri naj piše Ko bom velik bom ZAKON 2022. 

V postopku za podelitev vrednostnih bonov in praktičnih daril bo Klub vrhniških študentov obravnaval prijave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na Klub vrhniških študentov do roka, določenega s tem razpisom. Nepopolnih prijav in prijav, ki ne bodo prispele do tega roka, Klub vrhniških študentov žal ne bo mogel obravnavati. Starši, razpisanih je OSEM mest, zato le pohitite! 

Klub vrhniških študentov si pridružuje pravico do sprememb, v kolikor se bo izkazalo, da bi bilo to potrebno. V primeru prevelikega števila prijav se upošteva vrstni red prejema prijav (datumsko). Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila nas kontaktirajte po elektronskem naslovi info@kvs-klub.si ali na telefonski števili 068 – 169 – 647 (Lovro). 

vaš KVŠ

Skip to content