Skoči na vsebino

OBČNI ZBOR 2022

Drage članice, dragi člani in podporniki društva!

Vljudno vas vabimo na občni zbor Kluba vrhniških študentov, ki bo potekal 16.11.2022 od
18:30 ure dalje v prostorih Kluba vrhniških študentov na Tržaški cesti 11. Upam, da bomo
spregovorili tudi besedo ali dve o aktualnih razmerah v Klubu. Vaša mnenja in predlogi so
vedno več kot dobrodošli!

OBČNI ZBOR
Sklic občnega zbora Kluba vrhniških študentov.
Na podlagi sklepa št. 1. Upravnega odbora Kluba vrhniških študentov dne 19.10.2022: »UO
KVŠ razpisuje redni Občni zbor KVŠ, ki bo potekal dne 16.11.2022 od 18:30 ure dalje v
prostorih Kluba vrhniških študentov
.« sklicujem redni občni zbor KVŠ dne 16.11.2022 ob
18:30 uri, ki se bo odvijal v prostorih Kluba vrhniških študentov.

KANDIDACIJSKI POSTOPEK in VOLITVE V ORGANE KLUBA VRHNIŠKIH ŠTUDENTOV
Razpis kandidacijskega postopka in volitev članov upravnega odbora, nadzornega odbora,
disciplinske komisije in svetnika Sveta Zveze ŠKIS ter Sveta ŠOLS.

Na podlagi sklepov št. 2., 3. in 4. Upravnega odbora Kluba vrhniških študentov dne
19.10.2022: >>UO KVŠ razpisuje volitve na mesta predsednika UO KVŠ, podpredsednika UO
KVŠ, blagajnika UO KVŠ, tajnika UO KVŠ, (5.) petega člana UO KVŠ, člane (3) Nadzornega
odbora KVŠ in člane (3) Disciplinske komisije KVŠ.<<, >>UO KVŠ razpisuje volitve za mesto
svetnika Sveta ŠOLS.
<< in >>UO KVŠ razpisuje volitve za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS.<<
razpisujem:

I. Kandidacijski postopek za:

Eno (1) mesto predsednika upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto podpredsednika upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto tajnika upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto blagajnika upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto petega (5.) člana upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS.
Eno (1) mesto svetnika Sveta ŠOLS.
Tri (3) mesta za člana nadzornega odbora KVŠ.
Tri (3) mesta za člana disciplinske komisije KVŠ.

Na razpisana mesta lahko kandidirajo člani KVŠ s potrjenim statusom študenta za tekoče študijsko leto (2022/23) in ki imajo hkrati stalno prebivališče v UE Vrhnika.

Kandidatura mora vsebovati:
Ime in priimek,
Datum in kraj rojstva,
Naslov stalnega prebivališča,
Originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče šolsko leto (2022/23)
Navedbo mesta na katerega član kandidira
Izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka
Kontaktne podatke (GSM številka in e-mail naslov)
Lastnoročni podpis.

*Po želji lahko dodate tudi kratek opis sebe in vaše vizije delovanja, ki ju boste predstavili na občnem zboru!

 Prispele kandidature bo zbral Nadzorni odbor in jih predal Volilni komisiji.

Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Klub vrhniških študentov, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, s pripisom ZA VOLILNO KOMISIJO ali pa jih odložite v poštni nabiralnik Kluba na Tržaški cesti 11.


Rok za oddajo kandidatur je 3.11.2022.


Dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika rednega občnega zbora dne 17.3.2022
 3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora
 4. Finančno in vsebinsko poročilo kluba za mandat 2021/22
 5. Predstavitev kandidatov za predsednika in člane upravnega odbora Kluba vrhniških
  študentov ter članov Nadzornega odbora in Disciplinske komisije
 6. Volitve za mesto predsednika in upravni odbor Kluba vrhniških študentov ter člane
  Nadzornega odbora in Disciplinske komisije
 7. Predstavitev kandidatov za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
 8. Volitve za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
 9. Spremembe Finančnega pravilnika KVŠ
 10. Razno

II. Volitve dne 16.11.2022 v organe Kluba vrhniških študentov, ki bodo potekale v prostorih Kluba vrhniških študentov ob 18:30 uri za:

Mesto predsednika upravnega odbora, podpredsednika upravnega odbora, tajnika upravnega odbora, blagajnika upravnega odbora, 5. člana upravnega odbora, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije in svetnika Sveta ŠOLS ter Sveta Zveze ŠKIS.

Volijo lahko člani KVŠ, ki imajo potrjen status študenta za tekoče študijsko leto (2022/23) in imajo hkrati stalno prebivališče znotraj UE Vrhnika.

Datum, ura in kraj volitev: sreda, 16.11.2022 ob 18:30 v prostorih Kluba vrhniških študentov.

Priloge k občnemu zboru vam bomo posredovali naknadno, v skladu z določenim rokom v Statutu Kluba vrhniških študentov.

Vrhnika, 21.10.2022


Lovro Sukič,
Predsednik Kluba vrhniških študentov

KANDIDATURA

IZJAVA O NEPOLITIČNEM DELOVANJU

KANDIDATURA ZA SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS

KANDIDATURA ZA SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠOLS

Skip to content