Skoči na vsebino

Občni zbor 2023

Drage članice, dragi člani in podporniki društva!

Vljudno vas vabimo na občni zbor Kluba vrhniških študentov in volitve v organe kluba, ki bodo potekale 1.12.2023 od 18:30 ure dalje v prostorih Kluba vrhniških študentov na Tržaški cesti 11. Občni zbor je najvišji in najpomembnejši organ kluba, kjer se sprejemajo najpomembnejše odločitve in kjer se voli predstavnike kluba. Volilno pravico imajo prav vsi člani kluba, vabljeni k sodelovanju pa ste seveda tudi vsi ostali. Občni zbor je odlična priložnost, da izveste več o klubu ter izrazite svoja mnenja in želje.

OBČNI ZBOR
Sklic občnega zbora Kluba vrhniških študentov.
Na podlagi sklepa št. 1 upravnega odbora Kluba vrhniških študentov dne 26.10.2023: »UO
KVŠ razpisuje redni Občni zbor KVŠ, ki bo potekal dne 1.12.2023 od 18:30 ure dalje v
prostorih Kluba vrhniških študentov.« sklicujem redni občni zbor KVŠ dne 1.12.2023 ob
18:30 uri, v prostorih Kluba vrhniških študentov.

KANDIDACIJSKI POSTOPEK in VOLITVE V ORGANE KLUBA VRHNIŠKIH ŠTUDENTOV
Razpis kandidacijskega postopka in volitev članov upravnega odbora, nadzornega odbora,
disciplinske komisije in svetnika Sveta Zveze ŠKIS ter Sveta ŠOLS.
Na podlagi sklepov št. 2., 3. in 4. Upravnega odbora Kluba vrhniških študentov dne
26.10.2023: >>UO KVŠ razpisuje volitve na mesta predsednika UO KVŠ, podpredsednika UO
KVŠ, blagajnika UO KVŠ, tajnika UO KVŠ, petega člana UO KVŠ, člane (3) Nadzornega
odbora KVŠ in člane (3) Disciplinske komisije KVŠ.<<, >>UO KVŠ razpisuje volitve za mesto
svetnika Sveta ŠOLS.<< in >>UO KVŠ razpisuje volitve za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS.<<
razpisujem:

I. Kandidacijski postopek za:

Eno (1) mesto predsednika upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto podpredsednika upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto tajnika upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto blagajnika upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto petega člana upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS.
Eno (1) mesto svetnika Sveta ŠOLS.
Tri (3) mesta za člana nadzornega odbora KVŠ.
Tri (3) mesta za člana disciplinske komisije KVŠ.

Na razpisana mesta lahko kandidirajo člani KVŠ s potrjenim statusom študenta za tekoče študijsko leto (2023/24) in ki imajo hkrati stalno prebivališče v UE Vrhnika.

Kandidatura mora vsebovati:
Ime in priimek,
datum in kraj rojstva,
naslov stalnega prebivališča,
originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče šolsko leto (2023/24),
navedbo mesta na katerega član kandidira,
izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,
kontaktne podatke (GSM številka in e-mail naslov),
lastnoročni podpis.
*Po želji lahko dodate tudi kratek opis sebe in svoje vizije delovanja, ki ju lahko predstavite na občnem zboru!

Prispele kandidature bo zbral Nadzorni odbor in jih predal Volilni komisiji.

Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Klub vrhniških študentov, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, s pripisom ZA VOLILNO KOMISIJO.

Rok za oddajo kandidatur je 18.11.2023.

Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika rednega občnega zbora dne 7.3.2023
3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora
4. Finančno in vsebinsko poročilo kluba za mandat 2022/23
5. Predstavitev kandidatov za predsednika in člane upravnega odbora Kluba vrhniških
6. študentov ter članov Nadzornega odbora in Disciplinske komisije
7. Volitve za mesto predsednika in upravni odbor Kluba vrhniških študentov ter člane
8. Nadzornega odbora in Disciplinske komisije
9. Predstavitev kandidatov za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
10. Volitve za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
11. Spremembe statuta KVŠ
12. Spremembe Finančnega pravilnika KVŠ
13. Razno

Vrhnika, 10.11.2023


Uršula Marković,
Predsednica kluba Vrhniških študentov

KANDIDATURA

IZJAVA O NEPOLITIČNEM DELOVANJU

KANDIDATURA ZA SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS

KANDIDATURA ZA SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠOLS

Skip to content