Skoči na vsebino

Vabilo na občni zbor

Vabimo vas na 2. OBČNI ZBOR (mandat 2023/24) Kluba vrhniških študentov!

Potekal bo v četrtek, 30.5.2024 v prostorih kluba na Tržaški 11. Pričeli bomo ob 18:30 in predvidoma zaključili do 21:00. Občni zbor je odlična priložnost, da člani in drugi mladi svojemu študentskemu klubu izrazite svoje želje, pripomorete s kakšno idejo ali pa le zadovoljite svojo radovednost in si ogledate kako deluje študentski klub. Po uradnem delu se bomo seveda še malo podružili.

Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika rednega občnega zbora dne 1.12.2023
  3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora
  4. Izredne volitve za člana Nadzornega odbora
  5. Finančno in vsebinsko poročilo za leto 2023
  6. Letno poročilo AJPES Kluba vrhniških študentov za leto 2023
  7. Finančni in vsebinski načrt za leto 2024
  8. Spremembe statuta KVŠ
  9. Cankarjada 2024
  10. Razno

Vabljeni prav vsi!

UO KVŠ razpisuje kandidacijski postopek za člana Nadzornega odbora Kluba vrhniških študentov.

Kandidat vloži svojo kandidaturo osebno v prostorih Kluba ali priporočeno po pošti s pripisom: za volilno komisijo najkasneje 14 dni pred dnem volitev (16.5.2024)

Obvezne sestavine kandidature so: ime in priimek, rojstni podatki, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, podatki o šolanju, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, razlog za kandidaturo, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidat lahko v kandidaturo doda tudi kratko predstavitev o sebi, ki se bo prebrala pred glasovanjem.

Skip to content