Drage članice, dragi člani in podporniki društva!
Vljudno vas vabimo na občni zbor Kluba vrhniških študentov, ki bo potekal 11.11.2021 od 19:00 ure dalje v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Upam, da bomo spregovorili tudi besedo ali dve o aktualnih razmerah v Klubu. Vaša mnenja in predlogi so vedno več kot dobrodošli!

OBČNI ZBOR
Sklic občnega zbora Kluba vrhniških študentov.
Na podlagi sklepa št. 7. Upravnega odbora Kluba vrhniških študentov dne 11.10.2021: »UO KVŠ sklicuje redni občni zbor Kluba vrhniških študentov dne 11.11. 2021 ob 19:00 uri.« sklicujem redni občni zbor KVŠ dne 11.11.2021 ob 19:00 uri, ki se bo odvijal v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice na Vrhniki.

KANDIDACIJSKI POSTOPEK in VOLITVE V ORGANE KLUBA VRHNIŠKIH ŠTUDENTOV
Razpis kandidacijskega postopka in volitev članov upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in svetnika Sveta Zveze ŠKIS ter Sveta ŠOLS.
Na podlagi sklepov št. 3. in 4. Upravnega odbora Kluba vrhniških študentov dne 14.10.2021: »UO KVŠ sklicuje in razpisuje volitve za mesto predsednika UO KVŠ, podpredsednika UO KVŠ, blagajnika UO KVŠ, tajnika UO KVŠ, petega (5.) člana UO KVŠ, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije in svetnika Sveta Zveze ŠKIS ter svetnika Sveta ŠOLS.« in »UO KVŠ sklicuje in razpisuje kandidacijski postopek za mesta predsednika, podpredsednika, blagajnika, tajnika, petega (5.) člana UO KVŠ, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije in svetnika Sveta Zveze ŠKIS ter svetnika Sveta ŠOLS.« razpisujem:

I. Kandidacijski postopek za:
Eno (1) mesto predsednika upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto podpredsednika upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto tajnika upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto blagajnika upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto petega (5.) člana upravnega odbora KVŠ.
Eno (1) mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS.
Eno (1) mesto svetnika Sveta ŠOLS.
Tri (3) mesta za člana nadzornega odbora KVŠ.
Tri (3) mesta za člana disciplinske komisije KVŠ.
Na razpisana mesta lahko kandidirajo člani KVŠ s potrjenim statusom študenta za tekoče študijsko leto (2021/22) in ki imajo hkrati stalno prebivališče v UE Vrhnika.

Kandidatura mora vsebovati:
Ime in priimek,
Datum in kraj rojstva,
Naslov stalnega prebivališča,
Originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče šolsko leto (2021/22)
Navedbo mesta na katerega član kandidira
Izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka
Kontaktne podatke (GSM številka in e-mail naslov)
Lastnoročni podpis.
*Po želji lahko dodate tudi kratek opis sebe in vaše vizije delovanja, ki ju boste predstavili na občnem zboru!
Prispele kandidature bo zbral Nadzorni odbor in jih predal Volilni komisiji.
Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Klub vrhniških študentov, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, s pripisom ZA VOLILNO KOMISIJO ali pa jih odložite v poštni nabiralnik Kluba na Tržaški cesti 11.
Rok za oddajo kandidatur je 29.10.2021.

Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika izrednega občnega zbora dne 27.5.2021
3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora
4. Finančno in vsebinsko poročilo kluba za mandat 2020/21
5. Predstavitev kandidatov za predsednika in člane upravnega odbora Kluba vrhniških študentov
6. Volitve za mesto predsednika in upravni odbor Kluba vrhniških študentov
7. Predstavitev kandidatov za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
8. Volitve za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
9. Predstavitev kandidatov za člane nadzornega odbora, disciplinske komisije
10. Volitve za mesta nadzornega odbora, disciplinske komisije
11. Razno

II. Volitve dne 11.11.2021 v organe Kluba vrhniških študentov, ki bodo potekale v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice ob 19:00 uri za:
Mesto predsednika upravnega odbora, podpredsednika upravnega odbora, tajnika upravnega odbora, blagajnika upravnega odbora, 5. člana upravnega odbora, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije in svetnika Sveta ŠOLS ter Sveta Zveze ŠKIS.
Volijo lahko člani KVŠ, ki imajo potrjen status študenta za tekoče študijsko leto (2021/22) in imajo hkrati stalno prebivališče znotraj UE Vrhnika.

Datum, ura in kraj volitev: četrtek 11.11.2021 ob 19:00 v Grabeljškovi dvorani Cankarjeve knjižnice na Vrhniki.
Priloge k občnemu zboru vam bomo posredovali naknadno, v skladu z določenim rokom v Statutu Kluba vrhniških študentov.

Vrhnika, 15.10.2021

Lovro Sukič
Predsednik Kluba vrhniških študentov

KANDIDATURA ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS 2021 (.pdf)

KANDIDATURA ZA SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS 2021 (.pdf)

IZJAVA O NEPOLITIČNEM DELOVANJU (.docx)

IZJAVA O KANDIDATURI (.docx)