10 februarja, 2020 ob 12:17 pop

Danes je v prostorih ŠOS potekala novinarska konferenca, katere glavni cilj je bil predstavitev enotne Evidence študentskega dela – Evidenca študentskega dela – EDI.

Študentska organizacija Slovenije je v preteklih letih gradila sistem evidence delovnih izkušenj, s pomočjo katerega lahko od danes naprej z javnoveljavno listino mladi dokazujemo izkušnje in kompetence, pridobljene s študentskim delom.

Portal ti omogoča pregled opravljenega študentskega dela ter pridobljenih kompetenc, prav tako pa je omogočena prijava v baze Zavoda RS za zaposlovanje, kjer se lahko že kot študent registriraš v evidenco iskalcev zaposlitve ter tako koristiš njihove storitve.
Klemen Peran, Aleksandar Spremo, Mare Ruperčič

Evidenca študentskega dela: www.e-di.si

Vir: Zveza ŠKIS

@ZVEZAŠKIS