Skoči na vsebino

Naša vizija in poslanstvo

Poslanstvo

V Klubu vrhniških študentov gradimo močno študentsko in dijaško skupnost Upravne enote Vrhnika. Zagovarjamo njihove interese in odgovarjamo na njihove problematike. Nudimo dostop do kvalitetnih vsebin, s katerimi dopolnjujemo obštudijski čas – pa  naj bodo to dogodki kulturne, športne, izobraževalne, dobrodelne narave ali pa samo z namenom druženja. Študente in dijake ozaveščamo o aktualnem dogajanju ter jim poskušamo predati znanje, ki ga kvalitetno koristijo v študijskem in obštudijskem času. 

Vizija

V naslednjih 3 letih bomo še naprej razvijali in spodbujali študentsko ter dijaško aktivnost v lokalni skupnosti. Zagovarjali bomo glas mladih ter z upoštevanjem postavljenih vrednot sodelovali z lokalnimi deležniki in s tem dosegli najvišje dobro za vse študente in dijake v Upravni enoti Vrhnika. Poskrbeli bomo, da se bodo mladi v prostorih kluba počutili varno in sprejeto. Nadaljevali bomo s prirejanjem dogodkov in izobraževanj na področju kulture, športa in humanitarnosti, ki bodo članom kluba in drugim omogočali pridobivanje nefromalnih znanj ter predstavili naše delo v najboljši možni luči.

Vrednote

Skupnost: V KVŠ gradimo in povezujemo skupnost dijakov in študentov z različnimi zanimanji, idejami in željami.

Zagovorništvo študentov in dijakov: S tehtnimi argumenti opozarjamo na študentske in dijaške problematike in delujemo v njihovo dobro.

Dostopno in varno okolje: Stremimo k oblikovanju klubskega duha, ki bi v vseh študentih in dijakih vzbudil občutek topline in pripadnosti, saj s tem spodbujamo ustvarjalnost, ki izboljša kakovost življenja mladih.

Kvalitetno preživljanje prostega časa: V našem klubu si prizadevamo za ustvarjanje okolja, kjer lahko naši člani dostopajo do vsebin in aktivnosti, ki jim kvalitetno dopolnjujejo čas. V ta namen organiziramo različne kulturne in športne dogodke, izobraževanja ter druženja.

Ozaveščanje in izobraževanje študentov in dijakov: Študente in dijake ažurno obveščamo in ozaveščamo o aktualnih razpisih, novicah in dogodkih, obenem pa jim nudimo tematsko razgibana izobraževanja, s katerimi pridobijo znanje, ki jim služi tako v študentskem kot tudi v vsakdanjem življenju.

Skip to content