11 novembra, 2020 ob 9:42 pop

V skladu z razpisom za Volitve v organe Kluba vrhniških študentov, objavljenim na spletni strani Kluba vrhniški študentov dne 26. 10. 2020, in v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, volilna komisija Kluba vrhniških študentov objavlja seznam prispelih kandidatur. Za mesto Svetnika Sveta ŠOLS je pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura. Za mesto svetnika Zveze Škis je pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura.
1.) Kandidati za mesto svetnika Sveta ŠOLS
Kandidat 1
Ime in priimek: Mark Dolenšek
Leto rojstva: 1997
Letnik in smer študija: 2. letnik, pravo

2.) Kandidati za mesto svetnika Zveze ŠKIS
Kandidat 1
Ime in priimek: Mark Dolenšek
Leto rojstva: 1997
Letnik in smer študija: 2. letnik, pravo.

Volitve za Svetnika Sveta ŠOLS in Svetnika Sveta Zveze ŠKIS bodo potekale na občnem zboru Kluba vrhniških študentov dne 18.11.2020 ob 18:00 uri.

Volilna komisija Kluba vrhniških študentov