Skoči na vsebino

Pravni pouk pristopne izjave KVŠ

Izjavljam, da sem seznanjen z določbami Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v društvu Klub vrhniških študentov, in da imam možnost to pisno soglasje preklicati. Preklic velja za naprej, za že uporabljene osebne podatke, ki so povezani s članstvom v društvu, ki so vezani na preteklo delo, uresničevanje pravic in obveznosti funkcionarja v društvu in podobno, pa preklic ni možen. Preklic soglasja o uporabi osebnih podatkov prav tako pomeni, da je podan razlog nesposobnosti opravljanja funkcije funkcionarja v organih društva.

Z izpolnitvijo predmetne pristopne izjave se strinjam, da tako Klub vrhniških študentov kot tudi vsi organi, ki urejajo študentsko delovanje in v katere se klub v skladu s svojim krovnim aktom včlanjuje ter s katerimi sodeluje, za namen uresničevanja pravic in obveznosti v zvezi s članstvom v društvu in posredno v prej navedenih organih zbirajo, obdelujejo in uporabljajo moje osebne podatke. Za osebne podatke v tem smislu se štejejo podatki, ki jih vsebuje predmetna pristopna izjava in potrdilo o vpisu. Klub vrhniških študentov se zavezuje, da bo z navedenimi osebnimi podatki ravnal skrbno, da jih bo varovali skladno z aktualnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in da jih ne bo posredovali tretjim osebam brez izrecne privolitve člana*. Osebne podatke uporabljajo zgolj osebe, ki so za to pristojne, zlasti klubski aktivisti. Osebne podatke hranimo zgolj za čas trajanja članstva v študentskem klubu, razen v izjemnih primerih.

*Soglasje za posredovanje osebnih podatkov organom, ki urejajo študentsko delovanje in v katere se klub včlanjuje v skladu s svojim krovnim aktom ter s katerimi sodeluje, predstavlja izpolnitev predmetne pristopne izjave.

S podpisom pristopne izjave zagotavljam, da je priloženo potrdilo o vpisu verodostojno.

Skip to content