11 marca, 2021 ob 9:53 dop

V Klubu vrhniških študentov prvič organiziramo projekt Ko bom velik bom ZAKON! V sklopu le-tega bomo desetim (10) mladim študentskim družinam podelili bone za Babycenter v Ljubljani ter za Tuš drogerijo, ki je dostopna tudi na Vrhniki. Skupna vrednost bonov je 100€. Na razpis se lahko prijavi mamica ali očka z veljavnim statusom študenta in potrjenim članstvom v Klubu vrhniških študentov za tekoče študijsko leto (članstvo je treba podaljšati vsako leto). S projektom želimo s finančnega vidika vsaj malo olajšati začetek starševske poti mladim študentskim družinicam.
Razpis uradno traja od 8. do 20. marca 2021 in se zaključi s podelitvijo darilc. Točne informacije o podelitvi bodo prijavljeni starši prejeli po elektronski pošti.

POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:

–             Prijavljen starš, študent ali študentka (s študentskim statusom in nezaposleni), morajo izpolnjevati pogoje članstva v Klubu vrhniških študentov za študijsko leto 2020/21 (če še nisi podaljšal-/a članstva za tekoče študijsko leto, nam skupaj s prijavo pošlji še originalno potrdilo o šolanju za študijsko leto 2020/21 in izpolnjeno pristopno izjavo (tukaj)

–             Starš mora imeti stalno prebivališče v UE Vrhnika; izredni-/a študent-/ka mora priložiti izjavo, da ni zaposlen-/a oz. da ni iskalec zaposlitve, ki jo pridobi na Zavodu za zaposlovanje;

–             Starš lahko prijavi otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2017 dalje. Ena prijava lahko vsebuje vlogo za enega otroka. V primeru dvojčkov oz. dveh otrok je potrebno poslati dve prijavi.

–             V primeru, da se oba starša prijavita na razpis, se nagrado izda le enemu izmed njiju. Nagrado namreč podarjamo na posameznega otroka, razen v primeru, da prijavljate dvojčka, v katerem se podari dve darilci. V primeru, da prijavljate dva otroka različne starosti, se obravnava samo prijava za mlajšega otroka.

–             V primeru nizkega števila prijav bomo obravnavali tudi več prijavljenih otrok  iz iste družine.

PRIJAVA:

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA RAZPIS (klik tukaj)

  • K prijavi dodajte tudi kopijo izpiska iz rojstne knjige (za noseče: potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, ki ga je izdal ginekolog, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda, zadostuje tudi kopija iz materinske knjižice).
  • Prijava mora po priporočeni pošti ali e-pošti prispeti najkasneje do sobote, 20.3.2021, na naslov:

Klub vrhniških študentov
Tržaška cesta 11
1360 Vrhnika

S pripisom: Ko bom velik bom ZAKON

V postopku za podelitev darilc bo Klub vrhniških študentov obravnaval prijave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na KVŠ do roka, določenega s tem razpisom. Nepopolnih prijav in prijav, ki ne bodo prispele do določenega roka, KVŠ žal ne bo mogel obravnavati.

Klub vrhniških študentov si pridružuje pravico do sprememb, v kolikor se bo izkazalo, da bi bilo to potrebno. V primeru prevelikega števila prijav se upošteva vrstni red prejema prijav (datumsko). Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila nas kontaktirajte po e-naslovu program.kvs@gmail.com ali na telefonski številki 068-169-647 (Lovro).

Ekipa KVŠ