22 oktobra, 2013 ob 4:07 pop

 CaptureV zadnjih letih se je položaj mladih drastično poslabšal. Seveda je k temu močno prispevala sama kriza, ki pa je bolj kot udarila po mladih razkrila odnos politike do mladih in pripravljenost političnih strank za reševanje problematike mladih. Tako smo mladi že dalj časa talci brezidejne politike, ki pa se predvsem v zadnjem času kaže kot močno interesna in v želji privilegiranja določenih družbenih skupin. Od leta 2011 do konca leta 2014 se bo na račun mladih skozi različne ukrepe ali proračunske reze privarčevalo kar 28,47 odstotka sredstev, kar samo potrjuje dejstvo, da smo mladi največje žrtve trenutne politike. Dodatno se je brezposelnost mladih z visoko izobrazbo med letom 2008 in 2012 za mlade med 25. in 29. letom povečala za kar 238,4 odstotka. Mladi smo v upanju na boljšo prihodnost svoj cilj usmerili k pridobivanju znanja in izkušenj, ki so po našem mnenju edini pravi način za izhod iz krize, ampak tudi tukaj je država z močnimi rezi (zmanjšanje za 15,5 odstotka na celotnem področju izobraževanja) ogrozila kakovost našega izobraževanja in nas tako postavila v slabši izhodiščni položaj, kot ga imajo naši evropski kolegi.

Predvsem se dvoličnost političnih strank pozna pri reševanju stanovanjske problematike. Država je z ZUJF-om ukinila dodeljevanje subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, kar so  podprli tudi  tisti, ki želijo sedaj priviligirati starostno skupino z že rešenim stanovanjskim vprašanjem. Na ŠOS-u nikakor ne nasprotujemo urejanju že tako slabega položaja nekaterih družbenih in generacijskih skupin, opozarjamo pa, da so bili mladi pri tem doslej odrinjeni na stranski tir. Morda se političnim odločevalcem – tudi zavoljo kupovanja socialnega miru in miru v koaliciji – dosedanji ukrepi zdijo na kratek rok smotrni, srednjeročno in dolgoročno pa bo račun zaradi takega načina izdan prav vsem.

Medtem ko smo mladi večinoma brez stalnih prihodkov, brez nepremičnin – brez možnosti osamosvajanja in ustvarjanja kariere in družine, politika priviligira ostale družbene skupine, ki imajo večino naštetih reči zagotovljenih. Dejstvo je, da mladi zaradi brezposelnosti oziroma pogodb za določen čas nimamo pravih možnosti za trajnejše reševanje stanovanjskega problema (nakup stanovanja ali gradnjo hiše), ampak le za najemništvo. Vrednost nepremičnin in s tem posledično tudi najemnine pa so glede na življenjski standard izredno visoke, kar si mladi preprosto ne moremo privoščiti. Danes živimo v posebej paradoksni situaciji, ko mladi nimamo sistemsko dobro urejenega stanovanjskega vprašanja, ne za študij in ne za ustvarjanje družine, po drugi strani pa je veliko stanovanj v državi praznih, mnogi upokojenci živijo v prevelikih stanovanjskih enotah. Ureditev nepremičninskega trga z zakonsko regulacijo je tako več kot nujna in naj obremeni tiste, ki trenutni položaj izkoriščajo in niso pripravljeni sprostiti trga za mlade.

V Študentski organizaciji Sloveniji ocenjujemo, da smo mladi pokazali dovolj razumevanja za situacijo, v kateri se je znašla država. Zato pozivamo politične odločevalce, naj razmislijo o prihodnosti mladih, naj nam ne vzamejo prihodnosti za voljo boljših političnih rezultatov. V nobenem letu po osamosvojitvi se iz Slovenije ni odselilo toliko njenih državljanov kot v letu 2012. Najbolj zaskrbljajoč je podatek, da je od vseh izseljenih kar 1570 mladih državljanov Slovenije. Se politične elite zavedajo, da lahko nadaljevanje takšne politike pripelje do države brez mladih?

Vir: http://www.studentska-org.si/novice/sos-ne-ugrabite-nam-prihodnosti (sporočilo za javnost, 21.10.2013)