26 oktobra, 2020 ob 10:15 pop

Drage članice in dragi člani!

Vljudno vas vabimo na občni zbor Kluba vrhniških študentov, ki bo potekal 18.11.2020 preko videokonference (aplikacija ZOOM) od 18:00 ure dalje.

OBČNI ZBOR 

Sklic občnega zbora Kluba vrhniških študentov. 

Na podlagi sklepa  5.1. Upravnega odbora Kluba vrhniških študentov dne 6.10.2020: ”UO KVŠ sklicuje občni zbor 2020 dne 18.11. ob 18:00 uri.” sklicujem Občni zbor dne 18.11.2020 ob 18:00 uri. 

VOLITVE V ORGANE KLUBA VRHNIŠKIH ŠTUDENTOV

Razpis kandidacijskega postopka in volitev članov upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in svetnika Sveta Zveze ŠKIS ter Sveta ŠOLS.

Na podlagi sklepa št. 5.2. Upravnega odbora dne 6.10.2020: ”UO KVŠ razpisuje volitve upravnega odbora, svetnika Sveta Zveze ŠKIS, svetnika Sveta ŠOLS, nadzornega odbora in disciplinske komisije dne 18.11.2020 ob 18.00 uri.” razpisujem:

I. Kandidacijski postopek za:

Eno (1) mesto predsednika upravnega odbora KVŠ.

Eno (1) mesto podpredsednika upravnega odbora KVŠ.

Eno (1) mesto tajnika upravnega odbora KVŠ.

Eno (1) mesto blagajnika upravnega odbora KVŠ.

Eno (1) mesto petega (5.) člana upravnega odbora KVŠ.

Eno (1) mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Eno (1) mesto svetnika Sveta ŠOLS

Tri (3) mesta za člana nadzornega odbora KVŠ.

Tri (3) mesta za člana disciplinske komisije KVŠ.

Na razpisana mesta lahko kandidirajo člani KVŠ s potrjenim statusom študenta za tekoče študijsko leto (2020/21), ki imajo hkrati stalno prebivališče v UE Vrhnika.

Kandidatura mora vsebovati:

ime in priimek,

datum in kraj rojstva,

naslov stalnega prebivališča,

originalno potrdilo o statusu študenta za tekoče šolsko leto (2020/21),

navedbo mesta na katerega član kandidira,

izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,

kontaktne podatke (GSM številka in e-mail naslov) ter

lastnoročni podpis.

 Prispele kandidature bo zbrala volilna komisija.  

Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Klub vrhniških študentov, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, s pripisom ZA VOLILNO KOMISIJO ali pa v času uradnih ur, vendar zaradi negotovosti izvedbe teh v prihodnje pozivamo k priporočeni oddaji. Spremembe spremljajte na naših spletnih portalih.

Rok za oddajo kandidatur je 4.11.2020.

II. Volitve dne 18.11.2020 v organe Kluba vrhniških študentov, ki bodo potekale preko videokonference (ZOOM) ob 18:00 uri za:

Mesto predsednika upravnega odbora, podpredsednika upravnega odbora, tajnika upravnega odbora, blagajnika upravnega odbora, 5. člana upravnega odbora, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije in svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS. 

Volijo lahko člani KVŠ, ki imajo potrjen status študenta za tekoče študijsko leto (2020/21) in imajo hkrati stalno prebivališče znotraj UE Vrhnika.

Datum, ura in kraj volitev: sreda 18.11.2020 ob 18:00 uri preko videokonference (ZOOM). Povezava še sledi. 

Priloge k občnemu zboru vam bomo posredovali naknadno, v skladu z določenim rokom v Statutu Kluba vrhniških študentov. 

Vrhnika, 26.10.2020

Lovro Sukič

Predsednik Kluba vrhniških študentov

KANDIDATURA KVŠ (.docx)

IZJAVA O NEPOLITIČNEM DELOVANJU (.docx)